Podpis elektroniczny


W ofercie oprogramowania dla medycyny Biura Usług Informatycznych znajdziecie Państwo między innymi podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. Jest to najbezpieczniejsze narzędzie służące do podpisywania i zabezpieczania dokumentacji elektronicznej. Podstawą działania podpisu jest para kluczy, Klucza Prywatnego i przypisanego do niego Klucza Publicznego. Uproszczając, do złożenia podpisu elektronicznego wykorzystuje się klucz prywatny, zaś do weryfikacji tego podpisu używa się tylko i wyłącznie klucza publicznego pochodzącego z danej pary. Dzięki tej zależności podpis elektroniczny pozwala jednoznacznie wskazać autora podpisanego dokumentu.


Przykładowe zastosowania podpisu elektronicznego:

 • kontakty drogą elektroniczną z ZUS (wysyłanie deklaracji w programie Płatnik)
 • zabezpieczenie dokumentów elektronicznych przed zmianą treści
 • składanie wniosków do KRS i pozyskiwanie wypisów
 • składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej)
 • składanie pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym (e-Sądy)
 • składanie e-deklaracji podatkowych, kontakty z US
 • korespondencja z GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
 • korespondencja z urzędami administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE, itd.)
 • skrzynki podawcze urzędów miast, powiatów
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
 • wystawianie faktur elektronicznych (e-Faktury)
 • sporządzanie dokumentacji medycznej e-Zdrowie (rezygnacja z systemu prowadzenia podwójnej dokumentacji medycznej, znaczące uproszczenie archiwizacji, usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów, obniżenie kosztów, usprawnienie pracy)
 • składanie dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)

Lista zastosowań wydłuża się wraz z kolejnymi nowelizacjami prawa oraz rosnąca liczba instytucji i urzędów umożliwiająca korzystanie z tego narzędzia.


PRZYKŁADOWY CENNIK